7 mai | Ambasada României: ateliere pentru copii de Ziua Europei

Ambasada României în Austria organizează, pentru a marca Ziua Europei, aniversarea a 15 ani de la aderarea României la UE şi Anul European al Tineretului, un eveniment pentru copiii români între 6 şi 14 ani

Mă implic de mic

Sâmbătă, 7 mai 2022, ora 10.00–13.30
Poarta Maramureşeană din parcul Laaer Wald / Böhmischer Prater
1100 Viena

Se urmărește ca în acest fel copiii din comunitate să se cunoască între ei, să înveţe lucruri noi într-un cadru natural şi mai ales să interacţioneze în limba română. Activităţile sunt destinate exclusiv copiilor, dar ei vor putea fi însoţiţi de părinţi sau de persoane responsabile pentru supravegherea lor.

Vor fi organizate trei ateliere tematice în intervalul orar 10.00–13.30:

  • Ziua Europei; 2022 – 15 ani de la aderarea României la UE
  • Educația în domeniul protecției mediului
  • Integrare prin sport.

Toate atelierele se vor desfășura în limba română.

Pentru participarea la ateliere este necesară înscrierea individuală la următorul » link.

Numărul locurilor este limitat la 100. Se aplică principiul »primul venit, primul servit«.

Termenul limită pentru înscriere este 26 aprilie 2022. În cazul în care există un interes mai mare, Ambasada evaluează posibilitatea organizării unui eveniment similar în toamnă.

Evenimentul se bucură de susținerea conducerii administrative a sectoarelor 10 și 11 din Viena.

» Invitație | » Informații suplimentare eveniment


Die Botschaft von Rumänien in der Republik Österreich organisiert anlässlich des Europatags, des 15. Jahrestags des EU-Beitritts Rumäniens und des Europäischen Jahres der Jugend für rumänische Kinder zwischen 6 und 14 Jahren die Veranstaltung

Mă implic de mic

Samstag, 7. Mai 2022, 10.00–13.30 Uhr
Maramuresch-Tor im Laaer Wald / Böhmischer Prater
1100 Wien

Die Veranstaltung bezweckt, dass sich die Kinder der rumänischen Community kennenlernen, Neues lernen und vor allem auf Rumänisch miteinander kommunizieren. Die geplanten Aktivitäten richten sich ausschließlich an Kinder, aber diese sind von Eltern oder Erziehungsberechtigten zu begleiten.

Es werden drei Workshops zwischen 10.00–13.30 Uhr geplant:

  • Europatag; 2022 – 15 Jahre seit dem EU-Beitritt
  • Umweltbildung
  • Integration durch Sport.

Alle Workshops finden auf Rumänisch statt.

Für die Teilnahme an den Workshops ist eine Anmeldung erforderlich unter diesem » Link.

Die Anzahl der Plätze ist auf 100 beschränkt. Die Aufnahme erfolgt nach dem Prinzip »first come, first served«.

Anmeldefrist ist der 26. April 2022. Sollte eine größere Nachfrage bestehen, wird die Botschaft eine Wiederholung der Veranstaltung im Herbst in Betracht nehmen.

Die Veranstaltung wird vom 10. und 11. Wiener Gemeindebezirk unterstützt.

» Einladung | » Zusätzliche Informationen zur Einladung (auf Rumänisch)

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy