Mi 19 oct., ora 17.30 | Sesiune de informare: Dreptul de ședere în Austria

Orașul Viena – MA 17 (Departamentul de Integrare și Diversitate) invită la sesiunea de informare

Dreptul de ședere în Austria pentru cetățeni și cetățene UE sau SEE  

Miercuri, 19 octombrie 2022, ora 17:30 – 19:30
Primăria Wieden
Favoritenstraße 18, 1040 Viena

Cetățenii și cetățenele Spațiului economic european (SEE), respectiv ai/ale Elveției precum și rudele acestora beneficiază de drept de ședere și liberă circulație pe piața muncii.
Această sesiune vă oferă o privire generală asupra reglementărilor legale în domeniul imigrării, cu detaliile și precizările relevante sub a căror incidență cetățenii și cetățenele SEE, respectiv ai/ale Elveției precum și rudele acestora se pot stabili în Austria, pot obține un loc de muncă și un statut de echivalare în cadrul sistemului social.

Prezentare: Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen

Limba: Română

Participarea este gratuită.

În cooperare cu Österreichisch-Rumänische Gesellschaft.

» Afiș


Die Stadt Wien – MA 17 (Integration & Diversität) lädt zur Informationsveranstaltung

EU-/EWR-Bürger*innen leben in Österreich

Mittwoch, 19. Oktober 2022, 17.30–19.30 Uhr
Amtshaus Wieden
Favoritenstraße 18, 1040 Wien

EWR Bürger*innen und Schweizer*innen und deren Familienangehörige genießen Niederlassungsfreiheit und Arbeitnehmer*innenfreizügigkeit.
Diese Informationsveranstaltung bietet einen Überblick zu den detailreichen und komplexen fremdenrechtlichen Regelungen, unter denen sich EWR Bürger*innen und Schweizer*innen und deren Familienangehörige in Österreich niederlassen und arbeiten dürfen sowie sozialrechtlich gleichgestellt werden.

Referent*in: Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen

Vortragssprache: Rumänisch

Die Teilnahme ist kostenlos.

In Kooperation mit der Österreichisch-Rumänischen Gesellschaft

» Flyer

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy