Material video explicativ pe tema locuirii / Erklär-Videos zum Thema Wohnen

Orașul Viena – MA 17 Integrare & Diversität / StartWien pune la dispoziție

Material video explicativ pe tema locuirii
cu subtitrare în limba română

1. Locuirea la Viena – privire de ansamblu (4:29 min)
2. Căutarea de locuință și tipuri de locuințe (6:44 min)
3. Locuințe cu chirie la Viena (4:26 min)
4. Drepturi și obligații legate de reședință (5:03 min)

(Accesarea subtitrării în limba română se face prin setări.)

Informații suplimentare pot fi obținute pe site-ul »Wohnen in Wien«.


Die Stadt Wien – MA 17 Integration & Diversität / StartWien bietet

Erklär-Videos zum Thema Wohnen
mit rumänischen Untertiteln

1. Wohnen in Wien – Übersicht (4:29 min)
2. Wohnungssuche und Wohnungstypen (6:44 min)
3. Wohnungsmiete in Wien (4:26 min)
4. Rechte und Pflichten rund ums Wohnen (5:03 min)

(Für rumänische Untertitel die Sprache unter den Einstellungen auswählen.)

Zusätzlich gibt die Webseite »Wohnen in Wien« (auch auf Rumänisch) weitere Informationen.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy