Material video explicativ pe tema educației

Orașul Viena – MA 17 Integrare & Diversität / StartWien pune la dispoziție

Material video explicativ pe tema educației
cu subtitrare în limba român
ă

1. Sistemul educațional în Austria – o viziune de ansamblu (4:06 min)
2. Grădinița și îngrijirea copiilor (2:55 min)
3. Învățământul școlar pentru copii (4:56 min)
4. Învățământul și ucenicia pentru tineri (5:37 min)
5. Educația adulților și studii superioare (4:57 min)

(Accesarea subtitrării în limba română se face prin setări.)

Informații suplimentare pot fi obținute pe site-ul »Sistemul educațional în Viena«.


Die Stadt Wien – MA 17 Integration & Diversität / StartWien bietet

Erklär-Videos zum Thema Bildung
mit rumänischen Untertiteln

1. Bildungssystem in Österreich – Übersicht (4:06 min)
2. Kindergarten und Kinderbetreuung (2:55 min)
3. Schulbildung für Kinder (4:56 min)
4. Bildung und Lehre für Jugendliche (5:37 min)
5. Erwachsenenbildung und Studium (4:57 min)

(Für rumänische Untertitel die Sprache unter den Einstellungen auswählen.)

Zusätzlich gibt die Webseite »Das Bildungssystem in Wien« (auch auf Rumänisch) weitere Informationen.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy